10      20    30    40    50     
GUUCUACACCUACGAUGGA---|  UC    G  A     UA   UCUAU 
           CCUG CUCUUGU CCU CUGAACUGA UCAGU   U
           GGGC GAGGACA GGA GACUUGACU GGUCA   U
UUUCAACGCGAAACGAGUUCCC^  U-    A  C     C-   CACAC 
    110    100     90    80     70    60