MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Npo-Mir-124

Family name MIR-124 (all species)
Seed AAGGCAC
Species Chambered Nautilus (Nautilus pompilius)
MiRBase ID
Paralogues
Orthologues Aae-Mir-124  Aca-Mir-124-P1-v1  Aca-Mir-124-P1-v2  Aca-Mir-124-P2-v1  Aca-Mir-124-P2-v2  Aca-Mir-124-P3-v1  Aca-Mir-124-P3-v2  Aca-Mir-124-P4-v1  Aca-Mir-124-P4-v2  Ami-Mir-124-P1-v1  Ami-Mir-124-P1-v2  Ami-Mir-124-P2-v1  Ami-Mir-124-P2-v2  Ami-Mir-124-P3-v1  Ami-Mir-124-P3-v2  Ami-Mir-124-P4-v1  Ami-Mir-124-P4-v2  Asu-Mir-124  Bfl-Mir-124  Bge-Mir-124  Bla-Mir-124  Bta-Mir-124-P1-v1  Bta-Mir-124-P1-v2  Bta-Mir-124-P2-v1  Bta-Mir-124-P2-v2  Bta-Mir-124-P3-v1  Bta-Mir-124-P3-v2  Cbr-Mir-124-P10  Cbr-Mir-124-P11  Cbr-Mir-124-P12  Cel-Mir-124  Cfa-Mir-124-P1-v1  Cfa-Mir-124-P1-v2  Cfa-Mir-124-P2-v1  Cfa-Mir-124-P2-v2  Cfa-Mir-124-P3-v1  Cfa-Mir-124-P3-v2  Cgi-Mir-124-P28  Cgi-Mir-124-P29  Cin-Mir-124-P7  Cin-Mir-124-P8  Cli-Mir-124-P1-v1  Cli-Mir-124-P1-v2  Cli-Mir-124-P3-v1  Cli-Mir-124-P3-v2  Cmi-Mir-124-P1-v1  Cmi-Mir-124-P1-v2  Cmi-Mir-124-P2-v1  Cmi-Mir-124-P2-v2  Cmi-Mir-124-P3-v1  Cmi-Mir-124-P3-v2  Cmi-Mir-124-P4  Cpi-Mir-124-P1-v1  Cpi-Mir-124-P1-v2  Cpi-Mir-124-P2-v1  Cpi-Mir-124-P2-v2  Cpi-Mir-124-P3-v1  Cpi-Mir-124-P3-v2  Cpi-Mir-124-P4-v1  Cpi-Mir-124-P4-v2  Cpo-Mir-124-P1-v1  Cpo-Mir-124-P1-v2  Cpo-Mir-124-P2-v1  Cpo-Mir-124-P2-v2  Cpo-Mir-124-P3-v1  Cpo-Mir-124-P3-v2  Csc-Mir-124-P26  Csc-Mir-124-P27  Cte-Mir-124  Dan-Mir-124  Dma-Mir-124  Dme-Mir-124  Dmo-Mir-124  Dno-Mir-124-P1-v1  Dno-Mir-124-P1-v2  Dno-Mir-124-P2-v1  Dno-Mir-124-P2-v2  Dno-Mir-124-P3-v1  Dno-Mir-124-P3-v2  Dpu-Mir-124  Dre-Mir-124-P1a-v1  Dre-Mir-124-P1a-v2  Dre-Mir-124-P1b-v1  Dre-Mir-124-P1b-v2  Dre-Mir-124-P2a-v1  Dre-Mir-124-P2a-v2  Dre-Mir-124-P3a-v1  Dre-Mir-124-P3a-v2  Dre-Mir-124-P3b-v1  Dre-Mir-124-P3b-v2  Dre-Mir-124-P4-v1  Dre-Mir-124-P4-v2  Dsi-Mir-124  Dya-Mir-124  Ebu-Mir-124-P5-v1  Ebu-Mir-124-P5-v2  Ebu-Mir-124-P6-v1  Ebu-Mir-124-P6-v2  Efe-Mir-124-P15  Efe-Mir-124-P16  Efe-Mir-124-P17  Efe-Mir-124-P18  Efe-Mir-124-P19  Esc-Mir-124  Ete-Mir-124-P1-v1  Ete-Mir-124-P1-v2  Ete-Mir-124-P2-v1  Ete-Mir-124-P2-v2  Gga-Mir-124-P1-v1  Gga-Mir-124-P1-v2  Gga-Mir-124-P2-v1  Gga-Mir-124-P2-v2  Gga-Mir-124-P3-v1  Gga-Mir-124-P3-v2  Gga-Mir-124-P4-v1  Gga-Mir-124-P4-v2  Gja-Mir-124-P1-v1  Gja-Mir-124-P1-v2  Gja-Mir-124-P2-v1  Gja-Mir-124-P2-v2  Gja-Mir-124-P3-v1  Gja-Mir-124-P3-v2  Gja-Mir-124-P4-v1  Gja-Mir-124-P4-v2  Gmo-Mir-124-P1a-v1  Gmo-Mir-124-P1a-v2  Gmo-Mir-124-P1b-v1  Gmo-Mir-124-P1b-v2  Gmo-Mir-124-P3a-v1  Gmo-Mir-124-P3a-v2  Gmo-Mir-124-P3b-v1  Gmo-Mir-124-P3b-v2  Gmo-Mir-124-P4-v1  Gmo-Mir-124-P4-v2  Hme-Mir-124  Hsa-Mir-124-P1-v1  Hsa-Mir-124-P1-v2  Hsa-Mir-124-P2-v1  Hsa-Mir-124-P2-v2  Hsa-Mir-124-P3-v1  Hsa-Mir-124-P3-v2  Isc-Mir-124  Lan-Mir-124  Lch-Mir-124-P1  Lch-Mir-124-P2  Lch-Mir-124-P3  Lch-Mir-124-P4  Lgi-Mir-124-P13  Lgi-Mir-124-P14  Loc-Mir-124-P1-v1  Loc-Mir-124-P1-v2  Loc-Mir-124-P2-v1  Loc-Mir-124-P2-v2  Loc-Mir-124-P3-v1  Loc-Mir-124-P3-v2  Loc-Mir-124-P4-v1  Loc-Mir-124-P4-v2  Lpo-Mir-124-P20  Lpo-Mir-124-P21  Lpo-Mir-124-P22  Lpo-Mir-124-P23  Lpo-Mir-124-P24  Lpo-Mir-124-P25  Mal-Mir-124-P1a-v1  Mal-Mir-124-P1a-v2  Mal-Mir-124-P1b-v1  Mal-Mir-124-P1b-v2  Mal-Mir-124-P2a-v1  Mal-Mir-124-P2a-v2  Mal-Mir-124-P3a-v1  Mal-Mir-124-P3a-v2  Mal-Mir-124-P3b-v1  Mal-Mir-124-P3b-v2  Mal-Mir-124-P4-v1  Mal-Mir-124-P4-v2  Mdo-Mir-124-P1-v1  Mdo-Mir-124-P1-v2  Mdo-Mir-124-P2-v1  Mdo-Mir-124-P2-v2  Mdo-Mir-124-P3-v1  Mdo-Mir-124-P3-v2  Mml-Mir-124-P1-v1  Mml-Mir-124-P1-v2  Mml-Mir-124-P2-v1  Mml-Mir-124-P2-v2  Mml-Mir-124-P3-v1  Mml-Mir-124-P3-v2  Mmu-Mir-124-P1-v1  Mmu-Mir-124-P1-v2  Mmu-Mir-124-P2-v1  Mmu-Mir-124-P2-v2  Mmu-Mir-124-P3-v1  Mmu-Mir-124-P3-v2  Mun-Mir-124-P1-v1  Mun-Mir-124-P1-v2  Mun-Mir-124-P2-v1  Mun-Mir-124-P2-v2  Mun-Mir-124-P3-v1  Mun-Mir-124-P3-v2  Mun-Mir-124-P4-v1  Mun-Mir-124-P4-v2  Oan-Mir-124-P1-v1  Oan-Mir-124-P1-v2  Oan-Mir-124-P3-v1  Oan-Mir-124-P3-v2  Oan-Mir-124-P4-v1  Oan-Mir-124-P4-v2  Obi-Mir-124  Ocu-Mir-124-P1-v1  Ocu-Mir-124-P1-v2  Ocu-Mir-124-P2-v1  Ocu-Mir-124-P2-v2  Ocu-Mir-124-P3-v1  Ocu-Mir-124-P3-v2  Ovu-Mir-124  Pbv-Mir-124-P1-v1  Pbv-Mir-124-P1-v2  Pbv-Mir-124-P2-v1  Pbv-Mir-124-P2-v2  Pbv-Mir-124-P3-v1  Pbv-Mir-124-P3-v2  Pbv-Mir-124-P4a  Pbv-Mir-124-P4b-v1  Pbv-Mir-124-P4b-v2  Pfl-Mir-124  Pma-Mir-124-o1  Pma-Mir-124-o2  Pma-Mir-124-o3  Pmi-Mir-124  Rno-Mir-124-P1-v1  Rno-Mir-124-P1-v2  Rno-Mir-124-P2-v1  Rno-Mir-124-P2-v2  Rno-Mir-124-P3-v1  Rno-Mir-124-P3-v2  Sha-Mir-124-P1-v1  Sha-Mir-124-P1-v2  Sha-Mir-124-P2-v1  Sha-Mir-124-P2-v2  Sha-Mir-124-P3-v1  Sha-Mir-124-P3-v2  Sko-Mir-124  Sme-Mir-124-P31a  Sme-Mir-124-P31b  Sme-Mir-124-P32  Sme-Mir-124-P33  Sme-Mir-124-P34  Sme-Mir-124-P35  Sme-Mir-124-P36  Spt-Mir-124-P1  Spt-Mir-124-P2  Spt-Mir-124-P3e  Spt-Mir-124-P3f  Spt-Mir-124-P4  Spu-Mir-124  Sto-Mir-124-P1-v1  Sto-Mir-124-P1-v2  Sto-Mir-124-P2-v1  Sto-Mir-124-P2-v2  Sto-Mir-124-P3-v1  Sto-Mir-124-P3-v2  Sto-Mir-124-P4-v1  Sto-Mir-124-P4-v2  Tca-Mir-124  Tgu-Mir-124-P1-v1  Tgu-Mir-124-P1-v2  Tgu-Mir-124-P2-v1  Tgu-Mir-124-P2-v2  Tgu-Mir-124-P3-v1  Tgu-Mir-124-P3-v2  Tni-Mir-124-P1b-v1  Tni-Mir-124-P1b-v2  Tni-Mir-124-P2a-v1  Tni-Mir-124-P2a-v2  Tni-Mir-124-P2b-v1  Tni-Mir-124-P2b-v2  Tni-Mir-124-P4-v1  Tni-Mir-124-P4-v2  Xbo-Mir-124  Xla-Mir-124-P1c-v1  Xla-Mir-124-P1c-v2  Xla-Mir-124-P1d-v1  Xla-Mir-124-P1d-v2  Xla-Mir-124-P2c-v1  Xla-Mir-124-P2c-v2  Xla-Mir-124-P2d-v1  Xla-Mir-124-P2d-v2  Xla-Mir-124-P3c-v1  Xla-Mir-124-P3c-v2  Xla-Mir-124-P3d-v1  Xla-Mir-124-P3d-v2  Xtr-Mir-124-P1-v1  Xtr-Mir-124-P1-v2  Xtr-Mir-124-P2-v1  Xtr-Mir-124-P2-v2  Xtr-Mir-124-P3-v1  Xtr-Mir-124-P3-v2 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(GCA_018389105_NPO)
JACATO010000641.1: 1918964-1919023 [-] Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
GGAUGUGGAAAAGUAAAGGACUUGCGCUUUCGUGUUCACUGUGUCAGCCUUGGUGAAGUAGUAACAAUUAAGGCACGCGGUGAAUGCCAAGGGGAAGUUCAUUCAGCUUCUUGAGACUAU
Get precursor sequence
Structure
    10      20    30    40    50    60
GGAUGUGGAAAAGUAAA---|   GCG  C       CA    GAAGU 
          GGACUU  CUUU GUGUUCACUGUGU GCCUUGGU   A
          CUUGAA  GGAA CGUAAGUGGCGCA CGGAAUUA   G
UAUCAGAGUUCUUCGACUUA^   GG-  C       --    ACAAU 
.    110    100     90    80     70
Deep sequencing
3' NTU Unknown
MotifsCNNC at 3p(+17)
Star sequence

Npo-Mir-124_5p* (predicted)

mirBase accessionNone
Sequence
0- CGUGUUCACUGUGUCAGCCUUGGU -24
Get sequence
Mature sequence

Npo-Mir-124_3p (predicted)

mirBase accessionNone
Sequence
38- UAAGGCACGCGGUGAAUGCCAA -60
Get sequence