MirGeneDB 2.1

MirGeneDB ID

Ovu-Let-7

Family name LET-7 (all species)
Seed GAGGUAG
Species Common octopus (Octopus vulgaris)
MiRBase ID
Paralogues
Orthologues Aae-Let-7  Aca-Let-7-P1b  Aca-Let-7-P1c  Aca-Let-7-P1d  Aca-Let-7-P2a1  Aca-Let-7-P2a2  Aca-Let-7-P2a3  Aca-Let-7-P2a4  Aca-Let-7-P2b1  Aca-Let-7-P2b2  Aca-Let-7-P2b3  Aca-Let-7-P2b4  Aca-Let-7-P2c1  Aca-Let-7-P2c2  Aca-Let-7-P2c3  Ami-Let-7-P1b  Ami-Let-7-P1c  Ami-Let-7-P1d  Ami-Let-7-P2a1  Ami-Let-7-P2a2  Ami-Let-7-P2a3  Ami-Let-7-P2a4  Ami-Let-7-P2b1  Ami-Let-7-P2b2  Ami-Let-7-P2b3  Ami-Let-7-P2b4  Ami-Let-7-P2c1  Ami-Let-7-P2c2  Ami-Let-7-P2c3  Asu-Let-7-P5  Asu-Let-7-P6  Bfl-Let-7-P3  Bfl-Let-7-P4  Bge-Let-7  Bla-Let-7-P3  Bla-Let-7-P4  Bpl-Let-7  Bta-Let-7-P1b  Bta-Let-7-P1c  Bta-Let-7-P1d  Bta-Let-7-P2a1  Bta-Let-7-P2a2  Bta-Let-7-P2a3  Bta-Let-7-P2b1  Bta-Let-7-P2b2  Bta-Let-7-P2b3  Bta-Let-7-P2c1  Bta-Let-7-P2c2  Bta-Let-7-P2c3  Cbr-Let-7-P5  Cbr-Let-7-P6  Cbr-Let-7-P7  Cbr-Let-7-P8  Cel-Let-7-P5  Cel-Let-7-P6  Cel-Let-7-P7  Cel-Let-7-P8  Cel-Let-7-P9  Cfa-Let-7-P1b  Cfa-Let-7-P1c  Cfa-Let-7-P1d  Cfa-Let-7-P2a1  Cfa-Let-7-P2a2  Cfa-Let-7-P2a3  Cfa-Let-7-P2b1  Cfa-Let-7-P2b2  Cfa-Let-7-P2b3  Cfa-Let-7-P2c1  Cfa-Let-7-P2c2  Cfa-Let-7-P2c3  Cgi-Let-7  Cin-Let-7-P1  Cin-Let-7-P2o1-v1  Cin-Let-7-P2o1-v2  Cin-Let-7-P2o2  Cin-Let-7-P2o3  Cin-Let-7-P2o4  Cin-Let-7-P2o5  Cli-Let-7-P1c  Cli-Let-7-P1d  Cli-Let-7-P2a1  Cli-Let-7-P2a2  Cli-Let-7-P2a4  Cli-Let-7-P2b1  Cli-Let-7-P2b2  Cli-Let-7-P2b4  Cli-Let-7-P2c1  Cli-Let-7-P2c2  Cli-Let-7-P2c3  Cmi-Let-7-P1d  Cmi-Let-7-P2a1  Cmi-Let-7-P2a2  Cmi-Let-7-P2a4  Cmi-Let-7-P2b2  Cmi-Let-7-P2b4  Cmi-Let-7-P2c1  Cmi-Let-7-P2c2  Cmi-Let-7-P2c3  Cmi-Let-7-P2c4  Cpi-Let-7-P1b  Cpi-Let-7-P1c  Cpi-Let-7-P1d  Cpi-Let-7-P2a1  Cpi-Let-7-P2a2  Cpi-Let-7-P2a3  Cpi-Let-7-P2a4  Cpi-Let-7-P2b1  Cpi-Let-7-P2b2  Cpi-Let-7-P2b3  Cpi-Let-7-P2b4  Cpi-Let-7-P2c1  Cpi-Let-7-P2c2  Cpi-Let-7-P2c3  Cpo-Let-7-P1b  Cpo-Let-7-P1c  Cpo-Let-7-P1d  Cpo-Let-7-P2a1  Cpo-Let-7-P2a2  Cpo-Let-7-P2a3  Cpo-Let-7-P2b1  Cpo-Let-7-P2b2  Cpo-Let-7-P2b3  Cpo-Let-7-P2c1  Cpo-Let-7-P2c2  Cpo-Let-7-P2c3  Csc-Let-7-P18a  Csc-Let-7-P18b  Cte-Let-7  Dan-Let-7  Dma-Let-7  Dme-Let-7  Dmo-Let-7  Dno-Let-7-P1c  Dno-Let-7-P1d  Dno-Let-7-P2a1  Dno-Let-7-P2a2  Dno-Let-7-P2a3  Dno-Let-7-P2b1  Dno-Let-7-P2b2  Dno-Let-7-P2b3  Dno-Let-7-P2c1  Dno-Let-7-P2c2  Dno-Let-7-P2c3  Dpu-Let-7  Dre-Let-7-P1b1  Dre-Let-7-P1b2  Dre-Let-7-P1c1  Dre-Let-7-P1c2  Dre-Let-7-P1d1  Dre-Let-7-P1d2  Dre-Let-7-P2a1a  Dre-Let-7-P2a2a  Dre-Let-7-P2a2b  Dre-Let-7-P2a3a  Dre-Let-7-P2a3b  Dre-Let-7-P2a4a  Dre-Let-7-P2a4b  Dre-Let-7-P2b1a  Dre-Let-7-P2b2a  Dre-Let-7-P2b2b  Dre-Let-7-P2b3a  Dre-Let-7-P2b4a  Dre-Let-7-P2b4b  Dre-Let-7-P2c2b  Dre-Let-7-P2c3  Dsi-Let-7  Dya-Let-7  Ebu-Let-7-P1e  Ebu-Let-7-P2o6  Ebu-Let-7-P2o7  Ebu-Let-7-P2o8  Ebu-Let-7-P2o9  Ebu-Let-7-P2o10  Ebu-Let-7-P2o11  Ebu-Let-7-P2o12  Efe-Let-7-P10  Efe-Let-7-P11  Efe-Let-7-P12  Efe-Let-7-P13  Efe-Let-7-P14  Esc-Let-7  Ete-Let-7-P1b  Ete-Let-7-P1c  Ete-Let-7-P1d  Ete-Let-7-P2a1  Ete-Let-7-P2a2  Ete-Let-7-P2a3  Ete-Let-7-P2b1  Ete-Let-7-P2b2  Ete-Let-7-P2b3  Ete-Let-7-P2c1  Ete-Let-7-P2c2  Ete-Let-7-P2c3  Gga-Let-7-P1c  Gga-Let-7-P1d  Gga-Let-7-P2a1  Gga-Let-7-P2a2  Gga-Let-7-P2a4  Gga-Let-7-P2b1  Gga-Let-7-P2b2  Gga-Let-7-P2b4  Gga-Let-7-P2c1  Gga-Let-7-P2c2  Gga-Let-7-P2c3  Gja-Let-7-P1b  Gja-Let-7-P1c  Gja-Let-7-P1d  Gja-Let-7-P2a1  Gja-Let-7-P2a2  Gja-Let-7-P2a3  Gja-Let-7-P2a4  Gja-Let-7-P2b1  Gja-Let-7-P2b2  Gja-Let-7-P2b3  Gja-Let-7-P2b4  Gja-Let-7-P2c1  Gja-Let-7-P2c2  Gja-Let-7-P2c3  Gmo-Let-7-P1b1  Gmo-Let-7-P1b2  Gmo-Let-7-P1c2  Gmo-Let-7-P1d1  Gmo-Let-7-P1d2  Gmo-Let-7-P2a1a  Gmo-Let-7-P2a2a  Gmo-Let-7-P2a3a  Gmo-Let-7-P2a3b  Gmo-Let-7-P2a4a  Gmo-Let-7-P2a4b  Gmo-Let-7-P2b1a  Gmo-Let-7-P2b2a  Gmo-Let-7-P2b3a  Gmo-Let-7-P2b3b  Gmo-Let-7-P2b4a  Gmo-Let-7-P2b4b  Gmo-Let-7-P2c2a  Gmo-Let-7-P2c2b  Gmo-Let-7-P2c3  Hme-Let-7  Hsa-Let-7-P1b  Hsa-Let-7-P1c  Hsa-Let-7-P1d  Hsa-Let-7-P2a1  Hsa-Let-7-P2a2  Hsa-Let-7-P2a3  Hsa-Let-7-P2b1  Hsa-Let-7-P2b2  Hsa-Let-7-P2b3  Hsa-Let-7-P2c1  Hsa-Let-7-P2c2  Hsa-Let-7-P2c3  Isc-Let-7  Lan-Let-7  Lch-Let-7-P1b  Lch-Let-7-P1c  Lch-Let-7-P1d  Lch-Let-7-P2a1  Lch-Let-7-P2a2  Lch-Let-7-P2a3  Lch-Let-7-P2a4  Lch-Let-7-P2b1  Lch-Let-7-P2b2  Lch-Let-7-P2b4  Lch-Let-7-P2c1  Lch-Let-7-P2c2  Lch-Let-7-P2c3  Lch-Let-7-P2c4  Lgi-Let-7  Loc-Let-7-P1b  Loc-Let-7-P1c  Loc-Let-7-P1d  Loc-Let-7-P2a1  Loc-Let-7-P2a2  Loc-Let-7-P2a3  Loc-Let-7-P2a4  Loc-Let-7-P2b1  Loc-Let-7-P2b2  Loc-Let-7-P2b3  Loc-Let-7-P2b4  Loc-Let-7-P2c1  Loc-Let-7-P2c2  Loc-Let-7-P2c3  Lpo-Let-7-P15  Lpo-Let-7-P16  Lpo-Let-7-P17  Mal-Let-7-P1b1  Mal-Let-7-P1b2  Mal-Let-7-P1c2  Mal-Let-7-P1d1  Mal-Let-7-P1d2  Mal-Let-7-P2a1a  Mal-Let-7-P2a2a  Mal-Let-7-P2a2b  Mal-Let-7-P2a3a  Mal-Let-7-P2a3b  Mal-Let-7-P2a4a  Mal-Let-7-P2a4b  Mal-Let-7-P2b1a  Mal-Let-7-P2b2a  Mal-Let-7-P2b2b  Mal-Let-7-P2b3a  Mal-Let-7-P2b4a  Mal-Let-7-P2b4b  Mal-Let-7-P2c2b  Mal-Let-7-P2c3  Mdo-Let-7-P1b  Mdo-Let-7-P1d  Mdo-Let-7-P2a1  Mdo-Let-7-P2a2  Mdo-Let-7-P2a3  Mdo-Let-7-P2b1  Mdo-Let-7-P2b2  Mdo-Let-7-P2c1  Mdo-Let-7-P2c2  Mdo-Let-7-P2c3  Mml-Let-7-P1b  Mml-Let-7-P1c  Mml-Let-7-P1d  Mml-Let-7-P2a1  Mml-Let-7-P2a2  Mml-Let-7-P2a3  Mml-Let-7-P2b1  Mml-Let-7-P2b2  Mml-Let-7-P2b3  Mml-Let-7-P2c1  Mml-Let-7-P2c2  Mml-Let-7-P2c3  Mmu-Let-7-P1b  Mmu-Let-7-P1c  Mmu-Let-7-P1d  Mmu-Let-7-P2a1  Mmu-Let-7-P2a2  Mmu-Let-7-P2a3  Mmu-Let-7-P2b1  Mmu-Let-7-P2b2  Mmu-Let-7-P2b3  Mmu-Let-7-P2c1  Mmu-Let-7-P2c2  Mmu-Let-7-P2c3  Mun-Let-7-P1b  Mun-Let-7-P1c  Mun-Let-7-P1d  Mun-Let-7-P2a1  Mun-Let-7-P2a2  Mun-Let-7-P2a3  Mun-Let-7-P2a4  Mun-Let-7-P2b1  Mun-Let-7-P2b2  Mun-Let-7-P2b3  Mun-Let-7-P2b4  Mun-Let-7-P2c1  Mun-Let-7-P2c2  Mun-Let-7-P2c3  Mun-Let-7-P2c4  Npo-Let-7  Oan-Let-7-P1b  Oan-Let-7-P1c  Oan-Let-7-P1d  Oan-Let-7-P2a1  Oan-Let-7-P2a2  Oan-Let-7-P2a3  Oan-Let-7-P2a4  Oan-Let-7-P2b1  Oan-Let-7-P2b2  Oan-Let-7-P2b3  Oan-Let-7-P2b4  Oan-Let-7-P2c1  Oan-Let-7-P2c2  Oan-Let-7-P2c3  Obi-Let-7  Ocu-Let-7-P1b  Ocu-Let-7-P1c  Ocu-Let-7-P1d  Ocu-Let-7-P2a1  Ocu-Let-7-P2a2  Ocu-Let-7-P2a3  Ocu-Let-7-P2b1  Ocu-Let-7-P2b2  Ocu-Let-7-P2b3  Ocu-Let-7-P2c1  Ocu-Let-7-P2c2  Ocu-Let-7-P2c3  Pbv-Let-7-P1b  Pbv-Let-7-P1c  Pbv-Let-7-P1d  Pbv-Let-7-P2a1  Pbv-Let-7-P2a2  Pbv-Let-7-P2a3  Pbv-Let-7-P2a4  Pbv-Let-7-P2b1  Pbv-Let-7-P2b2  Pbv-Let-7-P2b3  Pbv-Let-7-P2b4  Pbv-Let-7-P2c1  Pbv-Let-7-P2c2  Pbv-Let-7-P2c3  Pfl-Let-7  Pma-Let-7-P1o1  Pma-Let-7-P2o13  Pma-Let-7-P2o14  Pma-Let-7-P2o15  Pma-Let-7-P2o16  Pma-Let-7-P2o17  Pma-Let-7-P2o18  Pma-Let-7-P2o19  Pma-Let-7-P2o20  Pmi-Let-7  Rno-Let-7-P1b  Rno-Let-7-P1c  Rno-Let-7-P1d  Rno-Let-7-P2a1  Rno-Let-7-P2a2  Rno-Let-7-P2a3  Rno-Let-7-P2b1  Rno-Let-7-P2b2  Rno-Let-7-P2b3  Rno-Let-7-P2c1  Rno-Let-7-P2c2  Rno-Let-7-P2c3  Sha-Let-7-P1b  Sha-Let-7-P1c  Sha-Let-7-P1d  Sha-Let-7-P2a1  Sha-Let-7-P2a2  Sha-Let-7-P2a3  Sha-Let-7-P2b1  Sha-Let-7-P2b2  Sha-Let-7-P2c1  Sha-Let-7-P2c2  Sha-Let-7-P2c3  Sko-Let-7  Sme-Let-7-P19a  Sme-Let-7-P19b  Sme-Let-7-P20a  Sme-Let-7-P20b  Sme-Let-7-P21  Sme-Let-7-P22  Spt-Let-7-P1b  Spt-Let-7-P1c  Spt-Let-7-P1d  Spt-Let-7-P2a1  Spt-Let-7-P2a2  Spt-Let-7-P2a3  Spt-Let-7-P2a4  Spt-Let-7-P2b1  Spt-Let-7-P2b2  Spt-Let-7-P2b3  Spt-Let-7-P2b4  Spt-Let-7-P2c1  Spt-Let-7-P2c2  Spt-Let-7-P2c3  Spu-Let-7  Sto-Let-7-P1b  Sto-Let-7-P1c  Sto-Let-7-P1d  Sto-Let-7-P2a1  Sto-Let-7-P2a2  Sto-Let-7-P2a3  Sto-Let-7-P2b2  Sto-Let-7-P2b3  Sto-Let-7-P2c1  Sto-Let-7-P2c2  Sto-Let-7-P2c3  Tca-Let-7  Tgu-Let-7-P1c  Tgu-Let-7-P1d  Tgu-Let-7-P2a1  Tgu-Let-7-P2a2  Tgu-Let-7-P2a3  Tgu-Let-7-P2a4  Tgu-Let-7-P2b1  Tgu-Let-7-P2b2  Tgu-Let-7-P2b4  Tgu-Let-7-P2c1  Tgu-Let-7-P2c2  Tgu-Let-7-P2c3  Tni-Let-7-P1b1  Tni-Let-7-P1b2  Tni-Let-7-P1d1  Tni-Let-7-P1d2  Tni-Let-7-P2a2a  Tni-Let-7-P2a2b  Tni-Let-7-P2a3a  Tni-Let-7-P2a3b  Tni-Let-7-P2a4a  Tni-Let-7-P2a4b  Tni-Let-7-P2b2a  Tni-Let-7-P2b2b  Tni-Let-7-P2b3a  Tni-Let-7-P2b3b  Tni-Let-7-P2b4a  Tni-Let-7-P2b4b  Tni-Let-7-P2c2a  Tni-Let-7-P2c2b  Tni-Let-7-P2c3  Xbo-Let-7  Xla-Let-7-P1b3  Xla-Let-7-P1b4  Xla-Let-7-P1c3  Xla-Let-7-P1c4  Xla-Let-7-P2a1c  Xla-Let-7-P2a1d  Xla-Let-7-P2a2c  Xla-Let-7-P2a2d  Xla-Let-7-P2a3d  Xla-Let-7-P2b2c  Xla-Let-7-P2b2d  Xla-Let-7-P2b3c  Xla-Let-7-P2b3d  Xla-Let-7-P2c2  Xla-Let-7-P2c3c  Xla-Let-7-P2c3d  Xla-Let-7-P2c4  Xtr-Let-7-P1b  Xtr-Let-7-P1c  Xtr-Let-7-P2a1  Xtr-Let-7-P2a2  Xtr-Let-7-P2a3  Xtr-Let-7-P2b2  Xtr-Let-7-P2b3  Xtr-Let-7-P2c2  Xtr-Let-7-P2c3  Xtr-Let-7-P2c4 
Node of Origin (locus) Bilateria
Node of Origin (family) Bilateria
Genome context
(GCA_003957725.1_ASM395772v1_OVU)
RXHP01057282.1: 8030-8098 [+] Ensembl
Precursor
(pre-Mir +30nt flank)
CAACGAGGAGAAAAGUUUAUGACCCCAGACUGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUUAAGAAAUACACCAUUUCAAGGAGAACUGUACAACCUUCUAGCUUUCCCUGGGGCAUGAAUGAGCAACACUUAAACAC
Get precursor sequence
Structure
    10      20    30    40    50    60  
CAACGAGGAGAAAAGUU---|  A   ACU  G  U       AAGAAAUACAC 
          UAUG CCCCAG  GAG UAG AGGUUGUAUAGUU      \
          GUAC GGGGUC  UUC AUC UCCAACAUGUCAA      C
CACAAAUUCACAACGAGUAA^  -   CCU  G  U       GAGGAACUUUA 
    120    110    100    90    80    70
Deep sequencing
Go to detailed chart
3' NTU No
MotifsCNNC at 3p(+17)
Tissue expression
 +
Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc Oc
Mature sequence

Ovu-Let-7_5p

mirBase accessionNone
Sequence
0- UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU -22
Get sequence
Star sequence

Ovu-Let-7_3p*

mirBase accessionNone
Sequence
47- CUGUACAACCUUCUAGCUUUCC -69
Get sequence